PUBG

273_Diamond-T, 273_NoScope, 273_BowMf, 273_Namsaki, 273_xXx, 273_MrWick
JEE_Jangbii, JEE_KimChee, JEE_ZelZel, JEE_Thuy2k2
Paradise_BlueVA, Paradise_NamC, Paradise_NBK, Paradise_Tuanz
R5Speed_CvD, R5Speed_Sololzy, R5Speed_Ocvodich, R5Speed_Sylphyy
VGSPrime_Boo, VGSPrime_Baybyboo, VGSPrime_Ngachh, VGSPrime_Zoo, VGSPrime_Babyboo, VGSPrine_HieuBu
Divine Esports
Player 1: Divine_Leviz Player 2: Divine_ALeo Player 3: Divine_Jettt Player 4: Divine_Nickyyy Sub: Divine_Turtle
PUBG Tournament:
PUBG Tournament chia thành 4 Vòng đấu. Điểm tổng được tính dựa trên điểm của 4 Vòng đấu chính trong 1 ngày diễn ra.
Phản hồi gần đây
  Lưu trữ
  Categories
  • Không có chuyên mục
  Login
  Loading...
  Sign Up

  New membership are not allowed.

  Loading...